Szanowni Państwo,

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy mają problemy ze sprawami BHP w swoich przedsiębiorstwach. Proponujemy pełen zakres działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników, określony w obowiązujących przepisach prawa pracy. Jeżeli cenią sobie Państwo wysoką jakość oferowanych usług bhp, terminowość a także atrakcyjne ceny – zapewniam, że nasza oferta jest właśnie dla Państwa !

 

Świadczymy usługi w zakresie:

  • szkoleń wstępnych bhp,
  • szkoleń okresowych bhp,
  • kursów pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • kompleksowej obsługi firm związanej z wypełnianiem zadań służby bhp,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

  • opracowywania dokumentacji powypadkowej,
  • przeprowadzania przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów bhp,
  • przeprowadzania kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973).